Att upptäcka våld i nära relation inom äldre- och funktionshinderomsorgen

  • Datum: –16.00
  • Plats: Huskvarna
  • Arrangör: Länsstyrelsen i Jönköpings län och Jönköpings kommun
  • Kontaktperson: Madeleine Söderberg
  • Utbildning

Välkommen att delta i en utbildning om att upptäcka våld i nära relation. Josefin Grände är föreläsare och ger dig fördjupad kunskap om hur yrkesverksamma inom äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen och hemsjukvården kan upptäcka våldsutsatthet och arbeta med våldsutsatta personer.

Utbildningen arrangeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län och Jönköpings kommun och genomförs vid två olika tillfällen. Innehållet är samma för båda dagarna. 

Målgrupp för utbildningen är chefer på alla nivåer inom äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen och hemsjukvården. Även biståndshandläggare/handläggare inom äldreomsorgen, biståndshandläggare/handläggare LSS/SoL och anhörigkonsulenter i Jönköpings län.

Mer information och anmälan