Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Trygga tillsammans – erfarenhetsseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholm
  • Kontaktperson: Amanda Netscher
  • Temadag

Har Polisen fått fler anmälningar om sexuella ofredanden i år? Fungerar festivaler och publika evenemang som arena där samhällsförändringar sker? Har samverkan mellan Polisen, Svensk Live, RFSU och Länsstyrelserna gett några resultat? Det är några frågor som diskuteras under förmiddagen. Välkomna till ett erfarenhetsutbyte och frukostmingel med spännande reflektioner från årets evenemangssommar.

I programmet kommer ni bland annat få höra samtal med verksamhetschefen för Svensk Live, Polisens representant när det gäller samverkansmodellen som Brottsförebyggande rådet (Brå) tagit fram för publika evenemang. Dessutom kommer vi att tala med arrangörer och företag som We are Stockholm och Live Nation/Luger om vilka framgångar men också utmaningar vi står inför.

Mer information och anmälan