Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Vårdens vecka mot våld

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala inleder en storsatsning på att utbilda all personal på sjukhuset om våld mot kvinnor. Kunskapslyftet börjar med en temavecka 4-8 december – Vårdens vecka mot våld.

Temaveckan knyter an till FN:s årliga kampanj mot våld mot kvinnor samt till WHO:s uppmaning om att stärka hälso- och sjukvårdens personal för att säkerställa ett gott omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

Läs mer om temaveckan