Nationell kvinnofridskonferens: "Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder"

  • Datum:
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid
  • Kontaktperson: Annika Engström
  • Konferens

Välkommen att delta på konferensen "Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder" den 29–30 maj 2018 i Stockholm. Konferensen arrangeras av nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid och syftar till att lyfta det arbete som sker runtom i landet.