Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Internationella Brottsofferdagen 2018

  • Datum: 2018-02-22 kl 09:00 17:00
  • Plats: Norra Latin, Stockholm
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten
  • Kontaktperson: Brottsoffermyndigheten
  • Temadag

Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari.

Mer information och anmälan 

Klockslag för start- och sluttid är preliminära.