Utbildning – Hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Nässjö
  • Arrangör: Länsstyrelsen i Jönköpings län och Resursteam Heder
  • Kontaktperson: Madeleine Söderberg
  • Utbildning

Utbildningen är en del av CHANGE – ett kompetensutvecklingsprojekt för ökad integration – och arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Resursteam Heder.

Utbildningsdagen ger dig grundläggande kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck som en del av både mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, där kvinnor med utländsk bakgrund är en särskilt utsatt grupp, samt vad det innebär för barn som bevittnar och utsätts för våld.

Mer information och anmälan

Utbildningsdagen riktar sig till personal inom skola, gymnasium, vuxenutbildning, SFI, kultur och fritid, socialtjänst och arbetsmarknadsenheter i Jönköpings läns 13 kommuner. Ett antal platser är avsedda för yrkesverksamma och ideellt engagerade inom andra verksamheter som möter personer som är eller kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, så som Polismyndigheten, hälso- och sjukvården, Migrationsverket, Åklagarkammaren, kvinno- och tjejjourer, brottsofferjourer och Rädda barnen samt till länets politiker.