Workshop: Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

  • Datum: –19.30
  • Plats: Eksjö
  • Arrangör: Länsstyrelsen och Region Jönköpings län
  • Kontaktperson: Michella Zayat
  • Temadag

Länsstyrelsen och Region Jönköpings län erbjuder dig som arbetar med asylsökande och nyanlända en serie workshops under temat hälsa. Vi hoppas kunna förse dig med några av de verktyg som behövs för att kunna stötta målgruppen på rätt sätt.

Föreläsare: Madeleine Söderberg – Utvecklingsledare Länsstyrelsen i Jönköpings län och Veronica Ottosson folkhälsoutvecklare på Region Jönköpings län.

Mer information och anmälan