Konferens om könsstympning av flickor och kvinnor

  • Datum: –16.00
  • Plats: Linköping
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland
  • Kontaktperson: Maha Eichoue
  • Temadag

Länsstyrelsen Östergötland anordnar konferens om könsstympning av flickor och kvinnor för att uppmärksamma internationella dagen mot kvinnlig könsstympning.

Enligt Unicef könsstympas fler än två miljoner flickor i åldrarna 4–11 år varje år världen över. 200 miljoner flickor och kvinnor som lever idag har utsatts för könsstympning. Den grymma sedvänjan har praktiserats i mer än 2000 år. Det är ett grovt brott mot flickors och kvinnors rättigheter. Det femte globala utvecklingsmålet för Agenda 2030 är jämställdhet., med delmålet om att avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

Mer information och anmälan

Målgrupp: Socialtjänst, rättsväsendet, hälso- och sjukvård, ungdomsmottagningar, elevhälsan, skola, idéburen sektor, myndigheter, idrottsrörelsen, fritidsgårdar, samt yrkesverksamma som möter flickor och kvinnor som riskerar att bli eller har blivit könsstympade.