Svartsjuka är inte romantiskt: ungas våld i nära relationer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Göteborg
  • Arrangör: Dialoga, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • Kontaktperson: Sophie Nilsson
  • Konferens

I februari uppmärksammas våld i ungas partnerrelationer genom en nationell kampanj. I samband med kampanjen bjuder Länsstyrelsen Västra Götaland med flera in till en konferens för yrkesverksamma som arbetar med unga. Under dagen får vi ta del av den senaste forskningen inom området och lyssna till verksamheter som möter målgruppen.