Samverkan vid våld mot äldre

  • Datum: –16.00
  • Plats: Östersund
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jämtlands län
  • Kontaktperson: Jenny Einebrant
  • Temadag

Syftet med dagen är att ge kunskap om äldres utsatthet för våld i nära relationer, ge kunskap om vart du som personal kan vända dig samt bidra till ökad samverkan mellan aktuella aktörer som möter äldre personer utsatta för våld och därmed öka skyddet och stödet till de utsatta.

Våld mot äldre kan se ut på många olika sätt. Förutom fysiskt våld kan det röra sig om psykiskt och ekonomiskt våld. Även försummelse kan räknas som våld. 

För att våld mot äldre människor ska kunna upptäckas så tidigt som möjligt behöver personer som arbetar med äldre först och främst få kunskaper om hur man känner igen tecken på våld.

Målgrupper för dagen är beslutsfattare, biståndshandläggare, operativ personal och ideella organisationer som i sitt arbete möter äldre som kan vara utsatta för våld.

Mer information och anmälan