Våld mot äldre och personer med funktionsvariation, TEORI

Utbildning om att fråga om våld med stöd av FREDA kortfrågor. I fokus är våld mot äldre och personer med funktionsvariation.

Detta är utbildningsdag 1 av 2. Utbildningsdagana fokuserar på att förebygga och upptäcka våldsutsatthet i särskilt sårbara grupper; våldsutsatta äldre personer och personer med funktionsvariationer.

Mer information och anmälan