Normkritiskt och våldsförebyggande arbete i skolan

I samverkan med Jämtlands Gymnasium Fyrvalla bjuder Länsstyrelsen i Jämtlands län in till en konferens om att arbeta med normkritik i skolan som ett redskap för att förebygga våld, trakasserier och otrygghet.

Syftet med dagen är att du som har skolan som arena ska få inspiration och kunskap för att utveckla din skolas arbete med normkritik och våldsförebyggande arbete. 

Under dagen kommer du att få ta del av Jämtlands Gymnasium Fyrvallas framgångsrika arbete med att förändra machokultur och införandet av metoden, Mentorer i våldsprevention (MVP).

Mer information och anmälan