Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Signs of Safety i Stockholms län – användning och erfarenheter

  • Datum: 17 april, kl. 09.00–16.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Katarina Edlund
  • Temadag

En heldag om nya forskningsresultat gällande användning och erfarenheter av Signs of Safety i Stockholms län.