Att öka förståelsen kring migrationsstress i en hederskontext

Hur kan vi på bästa sätt bemöta och agera när vi möter sökande i asylprocess och etablering? Hur interagerar vi på bästa sätt för att bemöta och arbeta kring den migrationsstress de flesta lever med? Hur påverkas de nyanlända av att leva i en hederskontext?

Länsstyrelsen i Västmanland arrangerar detta seminarium i samarbete med Anna-Karin Hasselborg där vi får mer insikt, kunskap och förståelse för hur det är att leva i Sverige med en ständig migrationsstress och i en del fall även i en hederskontext. Vad gör det med individen? Hur påverkar det möjligheterna att vara i sysselsättning? Hur kan vi bemöta för att det ska fungera? Anna-Karin kommer också att prata om #metoo utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Mer information och anmälan