Utveckling av program för våldsförebyggande arbete med föräldrar

  • Datum: –15.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland
  • Kontaktperson: Eva Asmar
  • Temadag

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till att delta i utveckling av program för våldsförebyggande arbete med föräldrar.