Fördjupningsutbildning FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning

  • Datum:
  • Plats: Huskvarna
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jönköpings län
  • Kontaktperson: Madeleine Söderberg
  • Utbildning

FREDA består av tre instrument som är avsedda att användas inom socialtjänsten och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer.

FREDA-kortfrågor ger professionella stöd att fråga om våld, FREDA-beskrivning utreder karaktär och omfattning våldet och FREDA-farlighetsbedömning avser att ge en bild av risken för fortsatt våld och dödligt våld. Utbildningen genomförs under två dagar och kommer att fokusera på FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning.

Målgrupp och förkunskaper: sSocialsekreterare i Jönköpings län, med ansvar för att utreda våldsutsatthet samt anställda och ideellt engagerade vid ideella/idéburna organisationer som utför insatser till våldsutsatta i Jönköpings län.

Mer information och anmälan