Seminarieserie om våldsförebyggande arbete: seminarie 2

Under 2018 har Länsstyrelsen Skåne i uppdrag att främja utvecklingen av universellt våldsförebyggande insatser. Varmt välkommen till en seminarieserie i tre delar om våldsförebyggande arbete. Den 18 september är det dags för seminarium nummer två.

Seminariet vänder sig i första hand till dig som samordnar eller jobbar strategiskt med frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, men är öppet för alla intresserade.

Mer information och anmälan