Samsyn och samverkan – socialtjänstens arbete med våld i nära relationer barn och vuxenstöd

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Katarina Edlund
  • Temadag

Inbjudan till en dag för chefer och kvinnofridssamordnare om samsyn och samverkan – socialtjänstens arbete med våld i nära relationer barn och vuxenstöd.