Det ekonomiska våldet i nära relationer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Linköping
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland
  • Kontaktperson: Maha Eichoue
  • Seminarium

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till ett seminarium om ekonomiskt våld i nära relationer.

Målgrupp:

Ekonomiskt bistånd, skuldrådgivare, inkassoföretag, bank, tingsrätt, kronofogden, skatteverket, socialtjänst: utredning barn och unga, vuxna, råd och stöd, polis, åklagare, skola och utbildning, elevhälsa, ungdomsmottagningar, flyktingmedicinskt centrum, Migrationsverket, civila samhället, stiftelser, kvinno- och tjejjourer, skyddade boenden, beslutsfattare och politiker. I mån av plats erbjuds platser för intresserade från andra län.

Mer information och anmälan