Barnafridskonferensen 2018

Med Barnafridskonferensen vill vi erbjuda en arena för fördjupande kunskap, inspirerande föreläsningar, nätverkande och möjlighet att ta del av den senaste forskningen gällande våld mot barn.

Barn utsätts för våld och andra övergrepp i många olika sammanhang – i familjen, i skolan, i närmiljön och på internet. Att förebygga att barn utsätts för detta och att erbjuda drabbade barn bra stöd, är ett viktigt arbete i Sverige på både nationell och lokal nivå.

Konferensen riktar sig till personer som i sitt yrke möter utsatta barn, samt till forskare, ideell sektor och beslutsfattare.

Bakom Barnafridskonferensen står Barnafrid som är ett nationellt kunskapscentrum på Linköpings universitet med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Läs mer och anmäl dig