Mänskliga rättighetsdagarna 2018

  • Datum:
  • Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö
  • Arrangör: Flera arrangörer
  • Kontaktperson: MR-dagarnas kansli
  • Konferens

Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Konferensen äger rum årligen i olika städer för att bidra till utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. Konferensen drivs helt utan vinstintresse och är ett samarbetsprojekt mellan Bris, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Friends, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd studieförbund, Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.

Årets tema är Rätten till ett liv fritt från våld.

Läs mer och anmäl dig på konferensens webbplats