Ansvar och roller i arbetet med våldsutsatta barn och vuxna

  • Datum:
  • Plats: Tällberg
  • Arrangör: Länsstyrelserna Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Örebro och Värmland
  • Kontaktperson: Caisa Claydon
  • Temadag

Länsstyrelserna Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Örebro och Värmland bjuder in till ett internat för att diskutera kommuners och utförares ansvar och roller i arbetet med våldsutsatta barn och vuxna.