Processdag – hedersrelaterat våld och förtryck

  • Datum: –15.00
  • Plats: Söderhamn
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Kontaktperson: Malin Eriksson
  • Temadag

Gävleborgs län ska utgöra en av fyra pilotlän som ska stödja utvecklingen av resurscentra för barn och vuxna mellan 13–26 år som är utsatta, eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Inom ramen för denna pilotverksamhet bjuder Länsstyrelsen in till en processdag med fokus på hur hedersförtryck och våld kan upptäckas och risken för utsatthet bedömas.

Denna fördjupningsdag kommer att innehålla informativa pass, dels om Socialstyrelsens uppdrag att ta fram ett bedömningsstöd för socialtjänst och hälsa- och sjukvården för att upptäcka och bedöma risken för hedersrelaterat våld och förtryck, och dels om deras uppdrag att stötta verksamheter i att följa upp sitt arbete systematiskt.

Läs mer och anmäl dig här