Konferens: #upptäckvåldet

Du som arbetar inom socialtjänsten eller på annat sätt möter människor i ditt arbete. Boka in den 18 december! Socialstyrelsen bjuder in till en nationell samling i Stockholm.

Med utgångspunkt i de erfarenheter och krav som bland annat framkommit genom #Metoo-upprop vill vi under dagen diskutera vad som krävs för att upptäcka våldet och för att ge alla som söker samhällets stöd ett gott, professionellt och likvärdigt bemötande.

Vi vill synliggöra det våld som drabbar flickor och kvinnor med erfarenhet av prostitution, människohandel och drogberoende. Vi vill också synliggöra det våld som drabbar äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Förutom spännande och intressanta seminarier, föreläsningar och diskussioner om hur vi tillsammans kan föra arbetet vidare kommer ett nytt och fördjupat metodstöd för att upptäcka våld i utsatta grupper att presenteras under konferensen.    

Läs mer om konferensen