#metoo – porr, missbruk och funktionsnedsättning

  • Datum: –16.30
  • Plats: Linköping
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland
  • Kontaktperson: Martina Gavranovic
  • Temadag

I #metoo-uppropen i sociala medier kom det fram att vi inte alltid hör alla röster, inte alltid ser våldet. Hur kan vi bli bättre på att upptäcka våld och ge alla som söker samhällets stöd ett professionellt, stödjande och likvärdigt bemötande? Vilket stöd behöver de som är i behov av skydd och vilka verktyg behöver de som ska ge stödet?