Det börjar med #Metoo och fortsätter med oss!

  • Datum: –16.00
  • Plats: Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen i Västmanlands län
  • Kontaktperson: Therese Clifford
  • Konferens

Varmt välkommen till årets länskonferens i Västmanlands län med fokus på #Metoo, men även på de grupper som behöver extra uppmärksamhet, nämligen de kvinnor som redan befinner sig i utsatthet när de utsätts för sexuella övergrepp.