Uppföljningsdag i FREDA

Välkommen till en uppföljningsdag i FREDA standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med våld i nära relationer.