Utreda, bedöma och förstå: från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld

  • Datum:
  • Plats: Malmö
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne m.fl.
  • Kontaktperson: Therese Olin
  • Utbildning

Välkommen till en utbildning med fokus på socialtjänstens arbete med våld i nära relationer i den praktiska vardagen. Kursen ”Våld i nära relationer – utreda, bedöma och förstå” genomförs av Ersta Sköndal Bräcke högskola och ger 7,5 högskolepoäng och sker på kvartsfart.

Kursen ges på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne och behandlar hur socialtjänsten kan utreda, bedöma och förstå problematiken våld i nära relationer och ger tre perspektiv av våld i nära relationer: 

våldsutsatta vuxna
barn som upplever våld i nära relation
våldsutövare

Läs mer om utbildningen här