Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Beställ material

NCK:s publikationer

Allt material är kostnadsfritt. Det går att beställa max fem exemplar av varje publikation. Planerar du exempelvis en utbildning och önskar fler, kontakta informationsavdelningen via e-post info@nck.uu.se

Vill du istället läsa mer om och ladda ner de olika publikationerna? Gör det här

Vill du beställa boken "Åttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen"? Läs mer här

Material om Kvinnofridslinjen beställs från kvinnofridslinjen.se/bestall

Beställningsformulär

Ange vilka publikationer du vill beställa. Du kan beställa upp till fem exemplar av varje publikation.

Antal Publikation

Uppsalamodellen. Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården. NCK-rapport 2017:1

Våld mot äldre kvinnor – En forsknings- och kunskapsöversikt. NCK-rapport 2016:1

Violence and health in Sweden – A National Prevalence Study on Exposure to Violence among Women and Men and its Association to Health

Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. NCK-rapport 2013:1

Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder. NCK-rapport 2011:2

Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2011:01

Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. NCK-rapport 2010:4

Handbok för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. NCK-rapport 2008:1

Världens sämsta sommar

Första helgen i juni

Leveransinformation

Fyll i alla obligatoriska fält.

*

*

*

*

*

*

* Obligatoriskt

Jag vill prenumerera på NCK:s nyhetsbrev.

NCK:s filmer och utbildningsmaterial

NCK:S FILMER OCH UTBILDNINGSMATERIAL

Nedanstående filmer beställs via info@nck.uu.se. Skriv i din förfrågan vilken film du vill ha, och berätta var du arbetar och hur du planerar att använda materialet.

Instruktionsfilm för hälso- och sjukvårdspersonal "Spårsäkring vid sexuella övergrepp"

Utbildningsfilm för hälso- och sjukvården "Att ställa frågan om våld - åtta utbildningsfilmer för hälso- och sjukvården" med tillhörande pedagogiskt material

Utbildningsfilmen "Blott du mig älskar" med tillhörande pedagogiskt material

NCK:s material får ej användas i kommersiellt syfte.