Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Hon hen han: en analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner.

Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:2

Information om publikationen

Homosexuella och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner har sämre hälsa än befolkningen som helhet. Samtidigt är det viktigt att framhåll att de allra flesta unga i de här grupperna mår bra. I rapporten analyseras den upplevda fysiska och psykiska hälsan, diskriminering i olika former samt utsattheten för hatbrott och förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. Resultatet av analysen bekräftar den tidigare bilden av unga hbtq-personers utsatthet, men visar också på faktorer som kan stärka hälsan i den här gruppen.