Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Istanbulkonventionen – Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet.

Europarådets fördragsserie – nr 210

  • Utgivningsår: 2011
  • Avsändare: Europarådet
  • Typ: Konvention
  • Antal sidor: 34
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

En svensk översättning av Istanbulkonventionen, "Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence" (2011).