Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Förklarande rapport – Istanbulkonventionen.

Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence

  • Utgivningsår: 2011
  • Avsändare: Europarådet
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 65
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

En rapport som berättar om arbetet med Istanbulkonventionen – Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet – och som förklarar konventionens innehåll.