Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Se barnet! Betänkande av 2014 års vårdnadsutredning. SOU 2017:6

  • Utgivningsår: 2017
  • Avsändare: Justitiedepartementet
  • Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)
  • Antal sidor: 616
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Betänkande av 2014 års vårdnadsutredning som haft i huvuduppdrag att utvärdera 2006 års vårdnadsreform och undersöka hur reglerna fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts. En annan huvuduppgift har varit att kartlägga och analysera orsakerna till ökningen av antalet vårdnadsmål.