Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet

  • Utgivningsår: 2017
  • Författare: Linda Jonsson, Carl-Göran Svedin
  • Avsändare: Barnafrid – nationellt kunskapscentrum, Stiftelsen allmänna barnhuset
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 56
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Denna fördjupningsrapport fokuserar på barns erfarenheter av sexuella övergrepp på nätet. Rapporten visar att barns hälsa påverkas lika negativt av sexuella övergrepp på nätet som övergrepp utanför nätet.