Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015.

Rapport 2017:5

Information om publikationen

Rapportserien "Brottsutvecklingen i Sverige" har getts ut av Brottsförebyggande rådet sedan 1976. Fokus i denna rapport är brottsutvecklingen under 2000-talet. Rapporten avslutas med fyra tematiska fördjupningskapitel som utgörs av Skjutvapenrelaterad brottslighet, Brottslighet och otrygghet i stad och på landsbygd, Ungdomsbrottsligheten i Sverige samt Ekonomisk brottslighet.