Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv.

Kommittédirektiv 2017:25

  • Utgivningsår: 2017
  • Avsändare: Justitiedepartementet
  • Typ: Kommittédirektiv
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

En särskild utredare ska undersöka om det finns behov av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv.

Utredaren ska bland annat analysera och ta ställning till hur möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap ytterligare bör begränsas, samt ta ställning till om det bör införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv i 29 kap. 2 § brottsbalken. 

Den del av uppdraget som avser erkännande av utländska barnäktenskap ska redovisas i ett delbetänkande senast den 6 december 2017. Hela uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2018.