Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Anmälda brott 2016 – slutlig statistik

Information om publikationen

Den slutliga statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten under 2016. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.