Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Insatser för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdrag till samtliga länsstyrelser

Information om publikationen

Länsstyrelsen Östergötland har haft ansvaret för att samordna slutrapporten av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna stöd till insatser för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Denna rapport ger en övergripande bild av det arbete som bedrivs av länsstyrelserna i landet.