Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Mellan systerskap och behandling: omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för våldsutsatta kvinnor

  • Utgivningsår: 2017
  • ISBN: 9789189604575
  • Författare: Sara Helmersson
  • Avsändare: Lunds universitet
  • Typ: Avhandling
  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Läs mer: Libris, SwePub

Information om publikationen

Stöd till våldsutsatta kvinnor har historiskt sett varit en uppgift för ideellt arbetande kvinnor på kvinnojourer. De senaste två decennierna har kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld förtydligats. Runt om i landet har kommuner gjort satsningar för att höja kompetensen kring våld i nära relationer och för att förbättra samverkan. I vissa fall har personer med ett övergripande ansvar för frågan anställts. Flera kommuner har initierat specialiserade mottagningar för våld i nära relationer, ibland riktade till kvinnor och män som både våldsutsatta och förövare. Inrättandet av dessa kommunala enheter bryter av mot kvinnojourernas etablerade arbetssätt och problemförståelser.

Det övergripande syftet med denna doktorsavhandling är att undersöka arbetet med våldsutsatta kvinnor inom detta ”stödfält” och fördjupa kunskapen om interna spänningar samt kopplingar mellan lokala stödpraktiker och olika sätt att förstå våld.