Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Uppföljning av verksamheten vid skyddat boende

  • Utgivningsår: 2017
  • Avsändare: Länsstyrelserna
  • Typ: Uppföljningsplan
  • Antal sidor: 20
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Länsstyrelserna har tagit fram den här foldern för att stödja kommunernas arbete med att följa upp kvaliteten i skyddade boenden. Checklistan längst bak i foldern finns också som en separat pdf: Checklista skyddad boende