Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbehov inom socialtjänsten om våld mot barn

  • Utgivningsår: 2017
  • Avsändare: Barnafrid – nationellt kunskapscentrum
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 49
  • Fulltextlänk: Läs publikation