Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Utdrag ur Skrivelse 2016/17:10.

  • Utgivningsår: 2016
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Skrivelse
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Utdrag (kapitel 5, sid 109-155) ur "Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid" Skr. 2016/17:10.