Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Online violence against women in the Nordic countries

  • Utgivningsår: 2017
  • Avsändare: The Icelandic Women’s Rights Association
  • Typ: Rapport
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

The Icelandic Women’s Rights Association har publicerat rapporten "Online Violence Against Women in the Nordic Countries" av Ásta Jóhannsdóttir, Mari Helenedatter Aarbakke och Randi Theil Nielsen. Rapporten har skrivits i samarbete med Kvinderådet in Denmark och KUN i Norway. Publikationen omfattar landsrapporter från Island, Norge och Danmark.