Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Mäns våld mot kvinnor – ett diskursivt slagfält.

Reflektioner kring kunskapsläget