Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Gender Equality Index 2017. Measuring gender equality in the European Union 2005-2015

  • Utgivningsår: 2017
  • Avsändare: European Institute for Gender Equality (EIGE)
  • Typ: Rapport
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

EIGE:s jämställdhetsindex mäter utvecklingen inom jämställdhetsområdet mellan åren 2005 och 2015. Indexet mäter utvecklingen fördelat över sex områden: arbetsmarknad, hälsa, tid, ekonomi, utbildning och makt.

Som mest kan ett land rankas som 100 i indexet, och EU-snittet landar på 66,2. Sverige får 82,6 poäng, och toppar därmed listan. Längst ner på listan hamnar Grekland, Ungern och Slovakien.