Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kostnader för brott.

En litteraturöversikt över metoder, resultat och utmaningar i forskningen om kostnader för brott

Information om publikationen

Denna rapport innehåller en litteraturöversikt av studier om kostnader för brott samt studier som fokuserat på ekonomiska fördelar med brottsförebyggande åtgärder. I rapporten återges exempel ur såväl den internationella som den svenska forskningen.