Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Violence against women

  • Utgivningsår: 2005
  • ISBN: 0-7425-3054-X
  • Redaktör: Raquel Kennedy Bergen, Claire M. Renzetti
  • Läs mer: Libris