Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Report of the Fourth World Conference on Women.

Beijing, 4-15 September 1995