Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta

Information om publikationen

I februari 2017 fick Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag om socialtjänstens handläggning av ärenden gällande barn som kommer till Sverige och som uppges vara gifta.

Rapporten Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta är en fördjupad analys av socialtjänstens handläggning i ärenden som rör såväl flickor som pojkar som kommer till Sverige och uppges att vara gifta.

Materialet omfattar både ensamkommande barn och barn som kommer till Sverige med vårdnadshavare. Materialet ska vara ett stöd för socialtjänsten i sitt arbete.