Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Jag vill inte tystas längre. Att se och möta ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning

Information om publikationen

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram ett utbildningsmaterial om unga killar som har sex mot ersättning. Syftet med materialet är att yrkesverksamma som möter unga ska få ökad kunskap om ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning. Syftet är också att förmedla kunskap om hur yrkesverksamma kan se och möta dessa unga.